Strona główna» MONIT-AIR

MONIT-AIR

EN50.png

Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie

Monit_air_start

Jakość powietrza zajmuje obecnie priorytetową pozycję wśród zagadnień związanych z przestrzenią miejską,  na które zwracają uwagę mieszkańcy Krakowa. Stąd ogromne wysiłki władz miasta mające na celu walkę z niską emisją. Wśród wielu różnych działań warto zwrócić uwagę na realizację projektu „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się szereg przedsięwzięć,  zmierzających nie tylko do doraźnego, ale również przyszłościowego radzenia sobie z problemem warunków aerosanitarnych. Jednym słowem, Kraków trzeba przewietrzyć, ponieważ jego niekorzystne położenie geograficzne sprawia, że cyrkulacja powietrza w mieście jest utrudniona. Jak zatem zwiększyć ilości świeżego powietrza w mieście, zmniejszając tym samym uciążliwości życia w nim? Realizacja projektu to przede wszystkim obliczona na wiele lat strategia, która pozwoli na takie planowanie przestrzeni, którego efektem będzie lepsza wymiana i regeneracja powietrza w Krakowie.

Rezultatem projektu będzie również dostarczenie nowoczesnej bazy informacji przestrzennych, uzyskanych w wyniku monitoringu, kontroli i badań pomiarowych wykonanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w celu wspomagania procesu decyzyjnego zmierzającego do poprawy jakości życia mieszkańców, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Na realizacji projektu najbardziej skorzystają mieszkańcy Krakowa, którzy wprawdzie nie są bezpośrednimi jego beneficjentami, ale to właśnie oni najlepiej odczują wymierne skutki jego realizacji. Pracownicy krakowskiej administracji zyskają doskonałe narzędzia do planowania przestrzennego. Pośrednio beneficjentami zostaną także inne organy administracji publicznej, a także ośrodki naukowe.

Projekt „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Wartość projektu wynosi 3 685 671 zł, natomiast dofinansowanie stanowi 85% wartości tj. 3 132 820 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2014-2016 przez Gminę Miejską Kraków we współpracy z Zakładem Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym. Udział w projekcie instytucji o tak wysokich osiągnięciach naukowych w badaniach zjawisk atmosferycznych i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gwarantuje prawidłowy przebieg jego realizacji.

Mapa pokrycia terenu oraz ogólna inwentaryzacja terenów pokrytych roślinnością, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni miejskiej.

dzialanie4ikonka

Kraków z dokładnym zaznaczeniem wszystkich obiektów i terenów zielonych. Każdy krzew, każdy dom, każde drzewo uwzględnione na mapie. Taki efekt da przeprowadzenie działania „Mapa pokrycia terenu z przyporządkowaniem współczynników aerodynamicznej szorstkości terenu oraz ogólna inwentaryzacja terenów pokrytych roślinnością, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni miejskiej.”

czytaj więcej

Komputerowy system zarządzania zielenią i szczegółowa inwentaryzacja terenów zieleni.

dzialanie5ikonka

W dobie powszechnej cyfryzacji niezbędne jest postawienie na nowoczesne technologie, które pomagają w optymalizacji pracy. Aby móc sprawnie realizować projekt niezbędne jest odpowiednie zaplecze techniczne. W związku z tym przeprowadzone zostanie działanie „Komputerowy system zarządzania zielenią i szczegółowa inwentaryzacja terenów zieleni – zakup oprogramowania, licencji, sprzętu komputerowego stacjonarnego i mobilnego.”

czytaj więcej

Promocja, seminaria, szkolenia i warsztaty.

dzialanie6_7ikonka

„Warunki przewietrzania a jakość powietrza w Krakowie” czy „Wykorzystanie danych przestrzennych w zarządzaniu przestrzenią miejską – analizy przestrzenne”. To niektóre z serii szkoleń i warsztatów, które będą realizowane w ramach działania „Szkolenia i warsztaty” podczas dwóch lat trwania projektu. 

Bardzo ważnym elementem realizacji każdego dużego projektu jest jak najpełniejsza i najszersza informacja o nim. Dlatego w projekcie „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” znalazło się działanie „Promocja projektu – konferencje prasowe i seminaria.” 

czytaj więcej

Szkolenia, seminarium i konferencja naukowo-promocyjna

Szkolenia, seminarium i konferencja naukowo-promocyjna.

czytaj więcej

Wymiana studyjna - Oslo

W ramach projektu pn. „Gromadzenie, modelowanie i udostępnianie danych przestrzennych
dla poprawy jakości powietrza w Krakowie – wymiana doświadczeń w ramach projektu MONIT-AIR” pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w dniach 8-10 sierpnia 2016 roku udali się z wizytą służbową do Norweskiego Instytutu Meteorologicznego MET w Oslo.

czytaj więcej