Strona główna» Oddaj odpady» Tydzień mobilności 2018. Przesiadaj się i jedź! » Ekodoradcy» Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa !

Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa !

Nie czekaj_PONE

Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa !


PAMIĘTAJ !!

Zgodnie z uchwała antysmogową z dniem 1 września 2019 r. na terenie Krakowa zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania paliw stałych.

Zakaz dotyczy wszystkich instalacji, w których następuje spalanie węgla i drewna (w szczególności kotłów, pieców i kominków).

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska naruszenie postanowień uchwały antysmogowej wiąże się z konsekwencjami prawnymi.


Przestrzeganie zakazu spalania węgla i drewna będzie podlegało regularnym kontrolom ze strony uprawnionych jednostek:

- Straż miejska Krakowa, na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

- Policja, w oparciu o art.1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane

- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w oparciu o art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. 


Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności na podstawie art. 225 Kodeksu Karnego.


NIE CZEKAJ !!!

Jak najszybciej złóż wniosek, otrzymaj dotację, wymień piec i uniknij konsekwencji prawnych!!

To już ostatnia szansa, by skorzystać z dofinansowania DO 60 % poniesionych kosztów kwalifikacyjnych na wymianę pieca w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji !

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać osobiście w punktach informacyjno-doradczych Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK:

Al. Powstania Warszawskiego 10, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:40-18:00;

Os. Zgody 2, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:40-15:30;

Ul. Wielicka 28a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:40-15:30.

 

Lub telefonicznie pod numerem infolinii

12 616 88 48