Strona główna» Aktualności» Uwaga - alarm smogowy w Krakowie!

Uwaga - alarm smogowy w Krakowie!

2017-02-01 07:56:22

Zalecenia dotyczące ochrony zdrowia:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

 • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Zasadnicze zaplanowane działania krótkoterminowe:

 • unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
 • ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy;
 • apel o zaprzestanie palenia w kominkach oraz zaprzestanie stosowania paliw o niskiej jakości;
 • wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej (dla osób z dowodem rejestracyjnym);
 • wzmożone kontrole palenisk domowych przez Straż Miejską Miasta Krakowa;
 • wzmożone kontrole procesów technologicznych mających wpływ na poziom stężenia;
 • zalecenie wzmożenia kontroli jakości spalin (Policja, ITD);
 • apel do ZDR o rozważenie ograniczenia uciążliwych procesów technologicznych;
 • przekazanie powyższych zaleceń dla gmin sąsiadujących z Krakowem.

Na bieżąco można weryfikować aktualne stany stężeń dobowych pyłów PM10 na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie (www.monitoring.krakow.pios.gov.pl) oraz aplikacjach przygotowanych na telefony komórkowe.

https://www.youtube.com/watch?v=VLR7x--Vbe0