Strona główna» MONIT-AIR» Wymiana studyjna – Ostrawa

Wymiana studyjna – Ostrawa

20161021_125349(0).jpgW ramach projektu pn. „Gromadzenie, modelowanie i udostępnianie danych przestrzennych
dla poprawy jakości powietrza w Krakowie – wymiana doświadczeń w ramach projektu MONIT-AIR” pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w dniach 21 – 22 października 2016 roku udali się z wizytą studyjną do Ostrawy. Celem wizyty były konsultacje i wymiana doświadczeń w zakresie modelowania powietrza oraz zarządzania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych pozyskanych w ramach projektu MONIT-AIR.

Podczas wyjazdu odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz miasta Ostrawy podczas którego prezentowano problemy związane z jakością powietrza w Krakowie, Norwegii i Ostrawie. W spotkaniu uczestniczyła Zastępca Burmistrza ds. Ochrony Środowiska Kateřina Šebestová.

Poruszono między innymi następujące tematy:

  • Eko Spalarnia – problemy społeczne z realizacją inwestycji,
  • Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Krakowa,
  • Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji: piece, kotłownie, kominki na paliwa stałe w Krakowie – struktura danych GIS, sposób prezentacji w Internecie,
  • Produkty projektu MONIT-AIR – prezentacja na żywo danych przestrzennych GIS w portalu Obserwatorium oraz Atlasie Krakowa 2016,
  • System do zarządzania zielenią miejską wdrożony w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie,
  • Modelowanie i monitorowanie zanieczyszczeń powietrza.

W ramach wizyty odbyła się również wizyta w Vitkowicach DOV – Dolnym Obszarze Vitkowic (problematyka emisji zanieczyszczeń przemysłowych), jak również wizyta w dzielnicach mieszkalnych Ostrawy (problematyka zanieczyszczeń komunalnych i komunikacyjnych).

Projekt MONIT-AIR przyczynił się do zgromadzenie wysokiej jakości danych przestrzennych.
Wizyta studyjna potwierdza bardzo duże zainteresowanie podjętymi przez Kraków działaniami na rzecz ochrony jakości powietrza.

Prezentowane dane przestrzenne na portalu Obserwatorium są doskonały materiałem wejściowym dla zaawansowanych modeli prognozowych i symulacyjnych. Obecne możliwości obliczeniowe umożliwiają modelowanie jakości powietrza w zależności od przyjętych wariantów w perspektywie wieloletnich działań np.:

  • · likwidacja palenisk na paliwa stałe,
  • · ograniczenie ruchu pojazdów o zadaną wielkość %,

· dopuszczenie do ruchu tylko pojazdów elektrycznych (strefy wolne od pojazdów spalinowych), Modele mogą posłużyć również do prognozowania jakości powietrza z kilkudniowym wyprzedzeniem i dostarczać informacji co do możliwości podjęcia aktywności/działań przez mieszkańców wpisując się tym samym w idee inteligentnego miasta - Smart City.