Strona główna» MONIT-AIR» Wymiana studyjna - Oslo

Wymiana studyjna - Oslo

Norwegia.JPGW ramach projektu pn. „Gromadzenie, modelowanie i udostępnianie danych przestrzennych
dla poprawy jakości powietrza w Krakowie – wymiana doświadczeń w ramach projektu MONIT-AIR” pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w dniach 8-10 sierpnia 2016 roku udali się z wizytą służbową do Norweskiego Instytutu Meteorologicznego MET w Oslo. Celem wizyty były konsultacje i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu w zakresie metod modelowania, oceny warunków i prezentacji jakości powietrza w Norwegii.

Podczas wyjazdu odbyły się warsztaty z pracownikami merytorycznymi Meteorologisk Institutt NMI oraz Norwegian Institute for Air Research NILU. Podjęto się między innymi poniższych zagadnień:

  • gromadzenia, modelowania i udostępniania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza – wymiana doświadczeń w ramach projektu MONIT-AIR: cele, produkty, działania,
  • oceny warunków przewietrzania Krakowa przy użyciu zaawansowanego systemu modelowania,
  • dwóch modeli dalekiego transportu zanieczyszczeń (EMEP + SNAP) i ich zastosowań,
  • norweskiego operacyjnego modelu zanieczyszczeń dla obszarów miejskich i jego zastosowań dla miast norweskich,
  • zastosowania ceilometru do badań i obserwacji, omówienie danych pomiarowych, przykłady interpretacji wyników.

Wizyta przyczyniła się do wymiany doświadczeń pomiędzy stronami spotkania. Odbyte konsultacje stanowią inspirację do opracowania podstaw systemu informowania mieszkańców Krakowa
o rezultatach projektu „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie (MONIT-AIR)”.