Strona główna» MONIT-AIR» Fundusz Współpracy Dwustronnej (FWD)

Fundusz Współpracy Dwustronnej (FWD)

Projekt pt.: „Gromadzenie, modelowanie i udostępnianie danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza – wymiana doświadczeń w ramach projektu MONIT AIR”

Liderem projektu jest: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa

Partnerem projektu jest: Norweski Instytut Meteorologiczny

Okres realizacji projektu: 5.2016 r. – 4.2017 r.

Wartość projektu: 82 718 zł

100% dofinansowania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie konsultacji z Norweskim Instytutem Meteorologicznym w zakresie koncepcji zastosowania i wdrożenia modułu meteorologicznego modelu dyspersji proponowanego w ramach projektu pn.: "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie" oraz opracowanie podstaw systemu informowania mieszkańców Krakowa o rezultatach projektu ze szczególnym uwzględnieniem modelu przewietrzania z wykorzystaniem doświadczeń Norweskiego Instytutu Meteorologicznego w zakresie polityki informacji o ochronie powietrza. Kolejnym celem projektu będzie pozyskanie wiedzy na temat zastosowania danych przestrzennych z różnych źródeł w nowoczesnym procesie planowania przestrzennego oraz zarządzania środowiskiem miejskim. Osiągnięcie rezultatów projektu będzie możliwe poprzez: badania i konsultacje (tj. testowanie możliwości wdrożenia modelu przewietrzania miasta wysokiej rozdzielczości udostępnionego przez Darczyńców); konsultacje darczyńców w zakresie koncepcji zastosowania i wdrożenia modułu meteorologicznego modelu dyspersji proponowane przez Wykonawców; opracowanie podstaw systemu informowania mieszkańców Krakowa o rezultatach projektu ze szczególnym uwzględnieniem modelu przewietrzania; udział darczyńców w konferencjach organizowanych przez Beneficjenta; udział Beneficjentów w wizytach studyjnych; działania informacyjne. Dodatkowo w projekcie planowane jest rozpowszechnienie jego rezultatów i przeprowadzenie konsultacji w obszarach z podobnymi problemami jakości powietrza szczególnie w zasięgu „hot spotu” Europy Środkowej. W tym celu planuje się odbycie seminariów krajowych w szczególnie narażonych miastach Śląska, a także udział w konferencjach i seminariach w Republice Czeskiej (Ostrawa), z udziałem partnera z Norwegii.