Strona główna» MONIT-AIR» Komputerowy system zarządzania zielenią i szczegółowa inwentaryzacja...» Wynik przetargu na inwentaryzację zieleni

Wynik przetargu na inwentaryzację zieleni

W ramach projektu pn.: „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL 03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” w dniu 21.10.2015r. podpisano umowę z wyłonioną firmą w ramach przetargu, którą została ProGea Consulting.

Wybrana firma będzie odpowiedzialna za:

1)      wykonanie szczegółowych map pokrycia terenu z przyporządkowaniem współczynników aerodynamicznej szorstkości terenu w ujęciu sezonowym,

2)      wykonanie szczegółowej inwentaryzacji terenów zieleni dla ok. 100 ha charakterystycznych typów zieleni miejskiej (m.in. parki, pasy drogowe, zieleńce).,

3)      dostawa sprzętu komputerowego,

4)      dostarczenie oprogramowania komputerowego systemu zarządzania zielenią, zwanego także systemem/aplikacją,

zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń.