Strona główna» MONIT-AIR» Inwentaryzacja niskiej emisji » Wyniki inwentaryzacji

Wyniki inwentaryzacji

W październiku 2015 r. została zakończona inwentaryzacja pieców, kotłowni i kominków na paliwa stałe. Działania inwentaryzacyjne, bazujące w głównej mierze na wizji w terenie i pozyskiwaniu informacji od mieszkańców, właścicieli, zarządców lub administratorów budynków, wskazały na występowanie 23854 źródeł ogrzewania na paliwa stałe na terenie Krakowa. Ich rozmieszczenie na terenie miasta jest nierównomierne, co obrazuje mapka z podaną łączną liczbą źródeł ogrzewania na paliwa stałe w obszarach objętych poszczególnymi etapami inwentaryzacji.

Zdecydowanie największa koncentracja pieców i kotłowni węglowych przypada na ścisłe centrum – obszar objęty badaniami przed rozpoczęciem projektu MONIT-AIR, obejmujący zaznaczoną na mapie część obszaru dzielnic: I (Stare Miasto), II (Grzegórzki) i VIII (Dębniki). Dalsze sześć etapów inwentaryzacji w pozostałym obszarze Krakowa przeprowadzono już w ramach realizacji projektu, z uwzględnieniem różnych paliw i rodzajów ogrzewania.

Na wykresie przedstawiono udział pieców, kotłowni i kominków w ogólnej liczbie źródeł ogrzewania na paliwa stałe w obszarach objętych etapami inwentaryzacji I – VI. 

Głównym założeniem inwentaryzacji było pozyskanie informacji o rodzaju istniejącego ogrzewania ze wszystkich możliwych źródeł. Działania inwentaryzacyjne w głównej mierze bazowały na wizji w terenie i  pozyskaniu informacji od mieszkańców, właścicieli, zarządców, administratorów budynków. Ankieter – stosując metodę wywiadu kwestionariuszowego bazował na udzielonych przez respondenta odpowiedziach.
W przypadku odmowy udzielenia informacji lub niezastania respondenta stosowano technikę obserwacji (np. pod kątem lokalizacji na terenie posesji paliw stałych: drewna, węgla, rodzaju komina, rodzaju dymu) oraz wywiadu sąsiedzkiego, na podstawie których określano rodzaj ogrzewania budynku.

          Informacja na temat liczby pieców jest konieczna dla określenia środków finansowych niezbędnych do dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczne, a także przygotowania harmonogramu sukcesywnej likwidacji pieców.  Wyniki inwentaryzacji będą pomocne w lepszym planowaniu działań zmierzających do likwidacji niskiej emisji.

        Na terenie Miasta Krakowa oszacowano występowanie 23 854 źródeł na paliwa stałe. Poniżej przekazujemy zestawienie zawierające wyniki inwentaryzacji z podziałem na etapy:

 

Łączna liczba źródeł na paliwo stałe

Liczba

kotłowni

Liczba

pieców

Liczba

kominków

Obszar objęty inwentaryzacją

2013

5891

Inwentaryzacja tej części miasta nie uwzględniała podziału na piece, kotłownie, kominki

Część obszaru dzielnic: I (Stare Miasto), II (Grzegórzki), VIII (Dębniki)

2014 - etap I

(weryfikacja 2015 r.)

2624

476

1858

290

Pozostała część obszaru dzielnic:

I (Stare Miasto),
II (Grzegórzki) oraz część obszaru

VII (Zwierzyniec)
i VIII (Dębniki) oraz dzielnica
V (Krowodrza)

2014 – etap II

(weryfikacja 2015 r.)

578

191

147

240

Dzielnice III (Prądnik Czerwony),
XIV (Czyżyny)

2014 - etap III

(weryfikacja 2015 r.)

1913

675

1058

180

Dzielnica XIII (Podgórze)

2015 – etap IV

6589

3937

789

1863

IX (Łagiewniki – Borek Fałęcki),
X (Swoszowice), XI (Podgórze Duchackie), XII (Bieżanów – Prokocim) i część obszaru dzielnicy VIII (Dębniki)

2015-

etap V

3406

1826

434

1146

IV (Prądnik Biały), VI (Bronowice), część dzielnicy VII (Zwierzyniec)

2015-

etap VI

2853

2205

323

325

XV (Mistrzejowice), XVI (Bieńczyce), XVII (Wzgórza Krzesławickie), XVIII (Nowa Huta)

SUMA

23854