Strona główna» Aktualności» XIII KRAKOWSKI FESTIWAL RECYKLINGU

XIII KRAKOWSKI FESTIWAL RECYKLINGU

2015-05-27 11:18:55

XIII KRAKOWSKI

FESTIWAL RECYKLINGU

29-30 maja 2015 r.

BŁONIA KRAKOWSKIE

 

29-30 maja (piątek – sobota), godz. 11.00 – 18.00

   ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

   PREZENTACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

   PREZENTACJA DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH:

ü  ZARZĄDU INFRASTRUKTURY  KOMUNALNEJ I TRANSPORTU,

ü  WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

ü  KRAKOWSKIEGO HOLDINGU KOMUNALNEGO S.A.W KRAKOWIE – Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów

ü  MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.

    PREZENTACJA DZIAŁAŃ DOSTAWCÓW EKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA –

      Jak zamienić paleniska węglowe na efektywne ogrzewanie z miejskiej sieci lub na ogrzewanie            gazowe

   PREZENTACJA DZIAŁAŃ POLSKIEJ ZIELONEJ SIECI, kampania „Czyste powietrze  
     dla Krakowa”, konkursy dla  dzieci i młodzieży

   GRY I ZABAWY DLA DZIECI O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

   ZBIÓRKA ZAKRĘTEK

   GRA MIEJSKA GRAM W ZIELONE MIASTO

 

29 maja, godz. 15.00

MAPA MARZEŃ - spektakl muzyczny o tematyce ekologicznej w wykonaniu teatru „Kultureska”

 

30 maja, godz. 18.00

KONCERT ZESPOŁU

 

 

REGULAMIN ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH

W RAMACH

XIII KRAKOWSKIEGO FESTIWALU RECYKLINGU

29-30 maja 2015 r.

 

§ 1

Zbiórka surowców wtórnych w zamian za sadzonki i upominki adresowana jest do Mieszkańców Krakowa oraz placówek oświatowych działających na terenie  Krakowa.

§ 2

 1. Zbiórka surowców wtórnych odbywa się w dniach 29-30 maja 2015 r. na krakowskich Błoniach :

- 29 maja (piątek)         –  w godz. 11.00 – 18.00

- 30 maja (sobota)       –  w godz. 11.00 – 18.00.

 1. Wszelkich informacji w takcie trwania zbiórki udzielają przedstawiciele organizatora oraz służby porządkowe posługujący się stosownymi  identyfikatorami.
 2. Uczestniczących w zbiórce surowców wtórnych zobowiązuje się do respektowania poleceń porządkowych wydawanych przez organizatora oraz służby porządkowe.

 

§ 3

    1. W ramach zbiórki przyjmuje się następujące zasady wydawania sadzonek lub upominków
         w zamian za dostarczone surowce:

 

    jedna sadzonka                                             - za 30 opakowań szklanych

     jedna sadzonka                                             - za 30 kg makulatury

     jedna sadzonka (lub jeden upominek)          - za 50 zużytych baterii

    jeden upominek                                             - za 30 butelek PET

    jeden upominek (lub jedna sadzonka)          - za 30 puszek aluminiowych

     jeden upominek (lub jedna sadzonka)          - za 1 duży sprzęt elektryczny, elektroniczny lub 3 małe                                                                                                              (o wym. do 20x30x50cm)         

 

2. Każdy uczestnik zbiórki, przed wejściem do strefy oddawania surowców otrzymuje indywidualny numer, który uprawnia (po oddaniu surowców i otrzymaniu kuponów) do odbioru sadzonek i upominków dla jednej osoby – zgodnie z zasadami ujętymi w § 3, punkty od 3 do 7 Regulaminu zbiórki. Jedna osoba uprawniona jest do otrzymania jednego numeru.

 1. Jedna osoba nie może odebrać więcej niż 15 sadzonek  (bez względu na ilość oddanego surowca)
 2. Jedna placówka oświatowa nie może odebrać więcej niż 30 sadzonek (bez względu na ilość oddanego surowca)
 3. Jedna osoba nie może odebrać więcej niż 5 upominków (bez względu na ilość oddanego surowca)
 4. Jedna placówka oświatowa nie może odebrać więcej niż 30 upominków (bez względu na ilość oddanego surowca).
 5. Dopuszcza się oddawanie surowców wtórnych i odbieranie sadzonek przez placówki oświatowe za pośrednictwem pisemnie upoważnionego przez Dyrekcję Szkoły przedstawiciela placówki.
 1. Do oddawania surowców oraz do wydawania sadzonek obowiązuje jedna kolejka, zarówno dla Mieszkańców Krakowa jak też dla placówek oświatowych.
 2. Nie przewiduje się kolejki dla osób uprzywilejowanych, np. osób starszych, inwalidów, kombatantów,   
  kobiet w ciąży i innych.
 3. 10.    Kupony za surowce oddane w piątek (kolor biały) nie będą realizowane w sobotę.
 4. Kupony z innych imprez organizowanych przez Organizatora, które miały miejsce wcześniej - np.  
      z tegorocznych Dni Ziemi lub z lat wcześniejszych - nie będą realizowane podczas Festiwalu    
      Recyklingu 2015.

 

§ 4

 

Sadzonki i upominki wydawane są do wyczerpania zapasów.