Strona główna» MONIT-AIR» Mapa pokrycia terenu oraz ogólna inwentaryzacja terenów pokrytych...

Mapa pokrycia terenu oraz ogólna inwentaryzacja terenów pokrytych roślinnością, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni miejskiej.

dzialanie4

Przygotowanie bardzo szczegółowej mapy odzwierciedlającej faktyczne pokrycie terenu nie tylko budynkami, ale i wszelkiego rodzaju roślinnością jest możliwe bez opuszczania budynków. Jak? Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod badania terenu. Należą do nich wielospektralne zdjęcia lotnicze, satelitarne, a także skanowanie laserowe. To ostatnie można w uproszczeniu porównać do pomiaru odległości, gdzie dalmierz (urządzenie laserowe) umieszczony jest na urządzeniu latającym (samolot, helikopter). W efekcie pomiaru zostaje wygenerowana chmura punktów. W 2012 r. dla Krakowa wykonano pomiary z uzyskaną średnią gęstością chmury 12 pkt/m². Efektem końcowym działania „Mapa pokrycia terenu z przyporządkowaniem współczynników aerodynamicznej szorstkości terenu oraz ogólna inwentaryzacja terenów pokrytych roślinnością, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni miejskiej.” będą dane, które po wprowadzeniu do modeli klimatycznych zostaną przeliczone i zweryfikowane. Między innymi pomoże to w ustaleniu ważnych obszarów wymiany i regeneracji powietrza oraz da odpowiedź na pytanie w jaki sposób kształtować zagospodarowanie terenu optymalne dla poprawy warunków aerosanitarnych.