Strona główna» MONIT-AIR» Inwentaryzacja niskiej emisji

Inwentaryzacja niskiej emisji

dzialanie2

Gdzie w naszym mieście znajduje się najwięcej pieców na paliwo stałe? W kamienicznym centrum Krakowa, a może na jego peryferiach z gęstą zabudową jednorodzinną? W ramach działania „Inwentaryzacja niskiej emisji w zakresie czynnych pieców, kotłowni i kominków na paliwo stałe na terenie Krakowa oraz włączenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych” dokonana zostanie nie tylko inwentaryzacja pieców, ale również oszacowana zostanie wartość pochodzącej z nich emisji PM10. Efektem pracy specjalistów będzie numeryczna mapa przedstawiająca lokalizację budynków i liczbę czynnych pieców na paliwo stałe dla każdego budynku. Uzyskane dane zostaną zintegrowane z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej i posłużą przede wszystkim do lepszego planowania działań zmierzających do likwidacji niskiej emisji. Natomiast ustalenie źródeł niskiej emisji będzie jednym z wielu elementów wsadowych do zaawansowanego modelowania realizowanego przez IMGW PIB. 

Wyniki inwentaryzacji

W październiku 2015 r. została zakończona inwentaryzacja pieców, kotłowni i kominków na paliwa stałe. Działania inwentaryzacyjne w głównej mierze bazowały na wizji w terenie i pozyskiwaniu informacji od mieszkańców, właścicieli, zarządców i administratorów budynków. Działania te wskazały na występowanie 23854 źródeł ogrzewania na paliwa stałe na terenie Krakowa.

czytaj więcej