Strona główna» MONIT-AIR» Po długich oczekiwaniach na rozstrzygniecie konkursu przystąpiliśmy do...

Po długich oczekiwaniach na rozstrzygniecie konkursu przystąpiliśmy do realizacji projektu!

Po długich oczekiwaniach na rozstrzygniecie konkursu przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”. Tak ważny dla miasta Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej, uzyskując jednocześnie pełne wsparcie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt przygotowany w partnerstwie  z Zakładem Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, realizowany będzie wspólnie z IMGW – Państwowym Instytutem Badawczym i podmiotami wyłonionymi w drodze przetargu.

Plansza