Strona główna» MONIT-AIR» Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 EEA-and-Norway_grants_logo.pngProjekt pt.: „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie" dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 - Programu Operacyjnego PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych. Wartość projektu: 3 685 671 zł. Wartość dofinansowania: 85% tj. 3 132 820 zł.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Oficjalny serwis funduszy norweskich i EOG na lata 2009-2014: http://www.eog.gov.pl

Oficjalny serwis funduszy norweskich i EOG: http://eeagrants.org/