Strona główna» MONIT-AIR» Ocena warunków przewietrzania Krakowa przy wykorzystaniu zaawansowanego...

Ocena warunków przewietrzania Krakowa przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu modelowania

dzialanie1

Jak wieje w Krakowie? Z jaką prędkością? Jak wygląda mapa korytarzy przewietrzania miasta i jak kształtują się wskaźniki wentylacji dla Krakowa? Na te pytania odpowiedź da realizacja działania „Ocena warunków przewietrzania Krakowa przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu modelowania”. Poza przygotowaniem programu badań, w ramach tego zadania, zakupiona zostanie nowoczesna aparatura pomiarowa. Zapewni to najwyższy poziom dokonywanych analiz. Jedną z nich będzie pomiar wiatru za pomocą SODARU – urządzenia wykorzystującego mechanizm podobny do echolokacji używanej przez nietoperze. SODAR wysyła sygnał w górę i zbiera zwrotnie dane o ruchu poszczególnych drobinek przenoszonych wiatrem. Podczas pomiaru urządzenie wydaje dźwięki o wysokich tonach, które dla niektórych mieszkańców mogą być nieprzyjemne, dlatego prosimy krakowian o wyrozumiałość. Efektem pracy SODARU będzie uzyskanie informacji o przemieszczaniu się wiatru w poszczególnych warstwach.

Pomiary rozpoczęte!

sodar.jpgW grudniu odebrano zakupioną w ramach projektu nowoczesną aparaturę pomiarową:  automatyczną stację meteorologiczną mierzącą temperaturę, wilgotność, promieniowanie, prędkość i kierunek wiatru we wszystkich wymiarach oraz SODAR (Sound Detection and Ranging) umożliwiający pomiar profilu prędkości i kierunku wiatru,  wyliczanie parametrów turbulencji, od dolnych warstw do 500 m w przeciętnych warunkach pogodowych, a max do 1000 m n.p.g. przy optymalnej pogodzie. SODAR pomiary wykonuje dzięki emitowaniu i odbieraniu fal dźwiękowych o częstotliwość od 1500 – 2600 Hz, przez co urządzenie co kilka sekund wydaje charakterystyczny „melodyjny” dźwięk. Dane ze stacji meteorologicznej uzupełnią informacje na temat klimatu Krakowa, natomiast efektem pracy SODARU będzie uzyskanie informacji o przemieszczaniu się wiatru w poszczególnych warstwach. Urządzenia zostały przekazane partnerowi projektu Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowemu Instytutowi Badawczemu. Pomiary zostały rozpoczęte przy ul. Gronostajowej 7 gdzie zlokalizowany jest ogródek meteorologiczny Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przy ul. Gronostajowej pomiary sodarowe będą prowadzone do początku stycznia, a następnie będą kontynuowane w różnych punktach na terenie Krakowa. 

Zobacz galerię zdjęć!

czytaj więcej