Strona główna» Wybiegi dla psów» Planowane wybiegi dla psów

Planowane wybiegi dla psów

Poniżej przedstawiamy wytyczne i założenia programowe do budowy wybiegów dla psów: 

 • powierzchnia terenu powinna mieć około 0.5ha, przy szerokości około 20m oraz być ogrodzona;
 • własność terenu - teren powinien być własnością Gminy Miejskiej Kraków;
 • kształt i powierzchnia nieruchomości - sugerowany jest regularny kształt nieruchomości, w przypadku bardzo nieregularnego kształtu nieruchomości można rozważyć podział wybiegu: jeden dla psów średnich i dużych - o masie ciała powyżej 30kg, drugi dla psów mniejszych;
 • równe ukształtowanie terenu;
 • warunki przyrodnicze - dużym atutem jest znaczna ilość drzew na terenie planowanego wybiegu, co umożliwi psom ewentualną ucieczkę, odizolowanie się;
 • sąsiedztwo z terenami mieszkaniowymi oraz odległość od terenów mieszkalnych, w tym gęstość zaludnienia okolicznego terenu.

Infrastruktura:

 • ogrodzenie wybiegu o wysokości około 1,5 m;
 • zaprojektowanie szerokich wejść i wyjść o szerokości min. 3 m z podwójnymi bramkami uniemożliwiającymi przypadkowe wydostanie się zwierzęcia;
 • wywieszenie dużej czytelnej tablicy informacyjnej z regulaminem użytkowania wybiegu;
 • odpowiednie oświetlenie miejsc z gęstą roślinnością oraz miejsc zacienionych;
 • wyposażenie wybiegów w pojemniki na odchody zwierząt;

W miarę posiadania środków finansowych warto rozpatrzyć możliwość zainstalowania poideł z bieżącą wodą, ławek dla opiekunów zwierząt oraz „piaskownic”, „torów agility”, kładek i innych miejsc, które stanowiłyby dobrą formę zabawy dla zwierząt.