Strona główna» Edukacja ekologiczna» Kampanie edukacyjne

Kampanie edukacyjne

książki.JPG

Przedstawiamy długoterminowe kampanie edukacyjne, które już zostały zrealizowane, a ich efekty wciąż są kontynuowane. W tym miejscu będziemy zamieszczać też informacje na temat nowych działań.

Czysty Kraków - Lepsze Życie

Naturalnie, że EKO-Kraków plakat.JPGProjekt „Czysty Kraków – Lepsze  Życie – podnoszenie świadomości oraz wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.” realizowany był od jesieni 2009 roku do końca kwietnia 2011 roku.

Przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wsparcie zostało udzielone Gminie Miejskiej Kraków przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w wysokości 398 290 Euro. Całkowite wydatki na realizację projektu wyniosły 468 737 Euro.

Projekt był kontynuacją rozpoczętych działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami i czystości w mieście. Jego głównym zadaniem było przekazanie mieszkańcom informacji na temat prawidłowego segregowania i  gospodarowania odpadami, funkcjonowania elementów gospodarki odpadami w Krakowie oraz planowanych inwestycji.

czytaj więcej