Strona główna» Oddaj odpady» Inne zbiórki

Inne zbiórki

  • Odpady zielone z ogrodów i parków - W przypadku zabudowy jednorodzinnej, zebrane podczas pielęgnacji ogrodu odpady zielone oraz odpady zielone zabrane podczas pielęgnacji terenów zielonych przy budynkach wielorodzinnych można nieodpłatnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów przy Kompostowni Odpadów Zielonych Barycz przy ulicy Krzemienieckiej 40, lub zbierać do czarnych worków, które będą odbierane nieodpłatnie w ramach corocznego programu odbioru odpadów zielonych.
  • Zużyte opony,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • termometry rtęciowe,
  • chemikalia

    - takie odpady każdy mieszkaniec Krakowa może nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Na terenie Krakowa funkcjonują dwa takie punkty:
• LAMUSOWNIA przy ulicy Nowohuckiej 1
• Punkt Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych przy ulicy Krzemienieckiej 40.