Strona główna» Oddaj odpady» Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Co zrobić ze starym, zużytym sprzętem?

Od 29 lipca 2005 r. obowiązuje w Polsce ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Dlatego wyrzucając elektrośmieci do śmietnika nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo. 

Na pewno nie powinno się wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prosto na śmietnik lub na składowisko. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze sprzęt ten jest bogatym źródłem surowców nadających się do powtórnego użycia, po drugie jest on odpadem niebezpiecznym zawierającym znaczne ilości ołowiu, rtęci, kadmu, chromu, berylu. Pierwiastki te mogą przedostawać się do wód gruntowych, stanowiąc zagrożenie dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia człowieka. 

Umieszczanie zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami powoduje, że znaczna ilość surowca wtórnego pod postacią metali, szkła  i tworzywa sztucznego przepada bezpowrotnie, a przecież w skali roku są to tysiące ton surowców. 

Czy wiesz, że? zawarta w świetlówkach rtęć to pierwiastek szkodliwy dla zdrowia. To dlatego tego typu lampy uznawane są za odpady niebezpieczne. Rtęć z pęknietej świetlówki (a tym grozi wyrzucenie do zwykłego kosza) przenika do środowiska np. zbiorników wodnych, a stamtąd do mózgów istot żywych (w tym ludzi) powodując zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.

Elektrobrygada na telefon

elektrobrygada.jpgMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie wprowadziło „Elektrobrygadę na telefon”, która ma ułatwić mieszkańcom Krakowa pozbywanie się zużytych sprzętów RTV i AGD. Pracownicy MPO przyjadą po niepotrzebny sprzęt, po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia na infolinię 801084084. Elektroodpady zostaną odebrane nieodpłatnie, w dogodnym dla mieszkańców terminie.

czytaj więcej

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg. harmonogramów

radio.JPGW nowym systemie gospodarki odpadami odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tak jak dotychczas będą odbierane przez Zarządzającego Systemem według ustalonych haromonogramów z terenu posesji w przypadku zabudowy jednorodzinnej i z wyznaczonych miejsc (przy „altanach śmietnikowych”) w przypadku zabudowy pozostałej. Harmonogramy dostępne są na stronie www.mpo.krakow.pl

Obowiązki sprzedawców - ustawa o ZSEiE

akta.JPGZgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, a prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Bazar i Lamusownie

laptop.JPGW przypadku działającego zużytego sprzętu zachęcamy do nieodpłatnego zamieszczania ogłoszeń na naszej stronie pod zakładką  „BAZAR”, określając warunki jego nabycia przez inną osobę. Pozwoli to na wydłużenie "życia" używanym sprzętom, a osobom, których nie stać na zakup nowych urządzeń lub zwyczajnie nie potrzebują całkiem nowego sprzętu, pozwoli na dalsze korzystanie z nich.

 

Lamusownia rampa.JPGZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy Krakowa mogą oddawać nieodpłatnie w dwóch tzw. Lamusowniach. Znajdują się one przy ul. Nowohuckiej 1 d oraz przy ul. Krzemienieckiej 40.

Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

wykaz.JPGZgodnie z obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o udostępnianiu informacji nt. znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, poniżej w tabeli zamieszczony jest wykaz takich przedsiębiorców.

czytaj więcej