Strona główna» Oddaj odpady» Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Co zrobić ze starym, zużytym sprzętem?

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), wyrzucając elektrośmieci do śmietnika nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo. 

Na pewno nie powinno się wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prosto na śmietnik lub na składowisko. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze sprzęt ten jest bogatym źródłem surowców nadających się do powtórnego użycia, po drugie jest on odpadem niebezpiecznym zawierającym znaczne ilości ołowiu, rtęci, kadmu, chromu, berylu. Pierwiastki te mogą przedostawać się do wód gruntowych, stanowiąc zagrożenie dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia człowieka. 

Umieszczanie zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami powoduje, że znaczna ilość surowca wtórnego pod postacią metali, szkła  i tworzywa sztucznego przepada bezpowrotnie, a przecież w skali roku są to tysiące ton surowców. Ponadto, zgodnie z ustawą za pozostawienie sużytego sprzętu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, grozi kara grzywny do 5 000 zł. Zużytego sprzętu nie można umieszczać z innymi odpadami! Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych, ma obowiązek oddać zużyty sprzęt do punktów zbiórki ZSEE. W przypadku zakupu nowego sprzętu konsument ma prawo oddać bezpłatnie zużyty sprzęt tego samego rodzaju, ale sprzedawca nie ma obowiązku zapewnienia transportu tego sprzętu od oddającego.

Czy wiesz, że? zawarta w świetlówkach rtęć to pierwiastek szkodliwy dla zdrowia. To dlatego tego typu lampy uznawane są za odpady niebezpieczne. Rtęć z pęknietej świetlówki (a tym grozi wyrzucenie do zwykłego kosza) przenika do środowiska np. zbiorników wodnych, a stamtąd do mózgów istot żywych (w tym ludzi) powodując zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.

Elektrobrygada na telefon

elektrobrygada.jpgMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie wprowadziło „Elektrobrygadę na telefon”, która ma ułatwić mieszkańcom Krakowa pozbywanie się zużytych sprzętów RTV i AGD. Pracownicy MPO przyjadą po niepotrzebny sprzęt, po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia na infolinię 801 084 084. Elektroodpady zostaną odebrane nieodpłatnie, w dogodnym dla mieszkańców terminie.

czytaj więcej

Bazar i Lamusownie

laptop.JPGW przypadku działającego zużytego sprzętu zachęcamy do nieodpłatnego zamieszczania ogłoszeń na naszej stronie pod zakładką  „BAZAR”, określając warunki jego nabycia przez inną osobę. Pozwoli to na wydłużenie "życia" używanym sprzętom, a osobom, których nie stać na zakup nowych urządzeń lub zwyczajnie nie potrzebują całkiem nowego sprzętu, pozwoli na dalsze korzystanie z nich.

 

Lamusownia rampa.JPGZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy Krakowa mogą oddawać nieodpłatnie w dwóch tzw. Lamusowniach. Znajdują się one przy ul. Nowohuckiej 1 d oraz przy ul. Krzemienieckiej 40.

Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

wykaz.JPGZgodnie z obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o udostępnianiu informacji nt. znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, poniżej w tabeli zamieszczony jest wykaz takich przedsiębiorców.

czytaj więcej

Obowiązki sprzedawców - ustawa o ZSEiE

akta.JPGZgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych”.   


czytaj więcej