Strona główna» Oddaj odpady» Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

stara szafa

W nowym systemie gospodarki odpadami odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tak jak dotychczas będą odbierane przez Zarządzającego Systemem według ustalonych haromonogramów z terenu posesji w przypadku zabudowy jednorodzinnej i z wyznaczonych miejsc (przy „altanach śmietnikowych”) w przypadku zabudowy pozostałej. Harmonogramy dostępne są na stronie www.mpo.krakow.pl

Odpady wielkogabarytowe można też oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do zbiorczych punktów gromadzenia odpadów. Na terenie miasta funkcjonują dwa takie punkty. Te i inne problemowe odpady mieszkańcy Krakowa mogą nieodpłatnie oddać w Lamusowni przy ul. Nowohuckiej 1 D oraz w Punkcie Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40. Lamusownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00 oraz w soboty w godz. 7.30 - 15.30, natomiast Punkt Barycz od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, w soboty w godzinach od 7.00 do 14.00. Więcej informacji nt. funkcjonowania tych punktów można znaleźć na stronie pod banerem Lamusownia Punkty Gromadzenia Odpadów oraz na www.lamusownia.krakow.pl (Lamusownia przy ul. Nowohuckiej).

UWAGA! Jeżeli niepotrzebne meble lub sprzęt AGD czy inne przedmioty, które chcesz wyrzucić są sprawne i mogą się jeszcze komuś przydać, zamieść ogłoszenie na Bazarze! Serdecznie zapraszamy!