Strona główna» STRONA LAMUSOWNIA» LAMUSOWNIA - Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów, LAMUSOWNIA -"miejsce...» LAMUSOWNIA - UL. NOWOHUCKA - TEL. 12 646 23 70

LAMUSOWNIA - UL. NOWOHUCKA - TEL. 12 646 23 70

Lamusownia rampa3.JPGLamusownia to:

  • Nowoczesny obiekt gospodarki odpadami,
  • Miejsce,  w którym mieszkańcy Krakowa  bezpłatnie, a małe przedsiębiorstwa za opłatą zgodną z cennikiem mogą pozbyć się niemal wszystkich posegregowanych odpadów,
  • Obiekt, w którym dla każdego rodzaju odpadów znajdują  się osobne kontenery lub pojemniki,
  • Punkt, w którym odpady gromadzone są wyłącznie do czasu zapełnienia się kontenera, w którym są gromadzone,
  • Punkt, do którego odpady można przywozić od poniedziałku do soboty przez cały rok,  
  • Inwestycja w lepsze życie w czystym Krakowie. Wystarczy świadomość i odrobina dobrej woli, by odpady trafiły do Lamusowni, zamiast poprzez glebę i wodę do  naszych żołądków lub przez piece i kominy do naszych płuc.
  • Szansa, że wybierając się na wycieczkę, czy piknik, unikniemy towarzystwa „dzikich wysypisk”.

Regulamin Lamusowni przy ul. Nowohuckiej 1D

REGULAMIN
ZBIORCZEGO PUNKTU GROMADZENIA ODPADÓW 
„LAMUSOWNI” W KRAKOWIE przy ul. Nowohuckiej 1d.

Przy wjeździe należy zgłosić się do portierni. Każdy przywieziony odpad należy umieścić w kontenerze/pojemniku opisanym nazwą konkretnego odpadu. Proszę pamiętać, że odpady zielone, papa, smoła, azbest i igły/igłostrzykawki nie są przyjmowane w Lamusowni!!

Godziny pracy, lokalizacja

Lamusownia rampa2.JPG

Punkt czynny jest od poniedziałku do soboty przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Godziny pracy ZPGO "Lamusowni":

od poniedziałku do piątku - od 10.00 do 18.00
w soboty - od 7.30 do 15.30

 


Lokalizacja ZPGO "Lamusownia" - mapa - satelita

Zasady funkcjonowania

Przy wjeździe należy zgłosić się do portierni, celem rejestracji w komputerowym systemie ewidencji. Przedsiębiorca musi posiadać przy sobie pieczątkę firmową - celem potwierdzenia przekazania odpadu w Karcie Przekazania Odpadu.

Na rampę wjeżdżamy, jeżeli przywiezione odpady to: wykładziny/dywany, metale, szkło, tworzywa sztuczne (w tym styropian), papier i tektura, gruz, opony, drewno. Odpady zużytego sprzętu oraz meble zbierane są w kontenerach na placu za portiernią, a odpady niebezpieczne (resztki farb, smarów, oleje, środki ochrony roślin, świetlówki, akumulatory, termometry rtęciowe itd.) - na parterze budynku za zjazdem z rampy. Przekazując substancję niebezpieczną należy posiadać kartę charakterystyki tej substancji.

Każdy przywieziony odpad należy umieścić w kontenerze/pojemniku opisanym nazwą konkretnego odpadu.

czytaj więcej

Kontakt

Zbiorczy Punkt Gromadzenia Odpadów "LAMUSOWNIA"
ul. Nowohucka 1 D (wjazd przez teren MPO)
31-580 Kraków
tel. 012 646 23 70

www.lamusownia.krakow.pl

Zarządzający ZPGO: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, www.zikit.krakow.pl 

Operator obsługujący ZPGO: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Krakowie, www.mpo.krakow.pl