Strona główna» Czystość w mieście» Utrzymanie czystości w mieście

Utrzymanie czystości w mieście

Utrzymanie czystości na terenie miasta Krakowa obejmuje w szczególności:

W zakresie letnim:

 • pozimowe i letnie mechaniczne oczyszczanie jezdni i bezpieczników, placów itp.
 • pozimowe i letnie oczyszczanie chodników, placów itp.
 • utrzymanie czystości terenów zielonych w pasach drogowych i wydzielonych torowisk, pętli autobusowych i tramwajowych;
 • zimowe utrzymanie terenów gminnych nie posiadających innych zarządców;
 • opróżnianie, zakup, mycie, wymiana koszy ulicznych na odpady;
 • utrzymanie czystości przejść podziemnych ;
 • utrzymanie czystości wind dla osób niepełnosprawnych;
 • deratyzacja przejść podziemnych;
 • usuwanie padłych zwierząt z pasów drogowych i terenów gminnych;
 • czyszczenie pomników, kapliczek i tablic pamiątkowych,
 • usuwanie graffiti i mycie murów oporowych, ekranów akustycznych i innych obiektów inżynierskich;
 • usuwanie dzikich wysypisk;
 • zabezpieczenie czystości w czasie uroczystości, wizyt państwowych oraz imprez organizowanych przez UMK;
 • współpraca z zakładami karnymi polegająca na angażowaniu skazanych do prac społecznych (dowóz, zakup odzieży, obuwia, wody, worków i wywóz zebranych przez skazanych odpadów z pokryciem kosztu ich składowania);
 • współudział z Radami Dzielnic przy organizowaniu społecznych akcji sprzątania terenów (zakup worków, wywóz zebranych odpadów z pokryciem kosztu ich składowania),
 • utrzymanie czystości przystanków innych przewoźników niż MPK;
 • interwencyjne zabezpieczenie czystości terenów niezabudowanych własności Gminy Miejskiej Kraków a nie posiadających innego zarządcy;
 • znakowanie obszarów dotkniętych chorobą zakaźną zwierząt;
 • utrzymanie czystości tunelu szybkiego tramwaju;
 • utrzymanie czystości terenów przejętych od ZBK;
 • utrzymanie czystości strefy płatnego parkowania.

W zakresie zimowym:

 • utrzymanie zimowe ulic stanowiących drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i część gminnych mających większe znaczenie w układzie komunikacyjnym Miasta Krakowa.
 • utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa.