Strona główna» Kontakt

Kontakt

 • Nowy system gospodarowania odpadami, w tym deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie czystości na terenach gminnych Krakowa, system selektywnej zbiórki odpadów:

  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
  31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1
  tel. 12 646 22 22, fax. 12 64 62 350
  e-mail: mpo@mpo.krakow.pl
  LAMUSOWNIA - ul. Nowohucka 1d - tel. 12 646 23 70
 • Organizacja transportu zbiorowego, utrzymanie dróg na terenie gminy, rozbudowa infrastruktury drogowej i rowerowej, obsługa wypożyczalni rowerowych KMK Bike, zarząd nad zielenią miejską, utrzymanie systemu odwodnienia miasta wraz z zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej:

    Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

    31-586 Kraków, ul. Centralna 53
    tel. 12 616 7000, fax. 12 616 7417
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza
    sekretariat@zikit.krakow.pl

 • Działania w zakresie edukacji ekologicznej, m.in. organizacja cyklicznych akcji: Dni Ziemi, Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu:

     Wydział Kształtowania Środowiska UMK
    
31-949 Kraków, os. Zgody 2
     tel. 12 616 88 92, fax. 12 616 88 01
     e-mail: ws.umk@um.krakow.pl 

 • Działania w zakresie ochrony powietrza, działania w zakresie wymiany systemu ogrzewania na proekologiczne:

     Wydział Ds. Jakości Powietrza UMK
    
31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10
     tel. 12 616 94 37
     e-mail: jp.umk@um.krakow.pl

 • Prowadzenie interwencji związanych z nieprzestrzeganiem zapisów dot. czystości i porządku w Krakowie, m.in. kontrola miejsc, w których dochodzi do nielegalnego wysypywania śmieci, pseudograffiti, kontrola pod kątem spalania odpadów w nieruchomościach

     Straż Miejska Miasta Krakowa
     31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116
     tel. 986
     e-mail: smkrak@strazmiejska.krakow.pl