Strona główna» MONIT-AIR

MONIT-AIR

EN50.png

Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie

Monit_air_start

Jakość powietrza zajmuje obecnie priorytetową pozycję wśród zagadnień związanych z przestrzenią miejską,  na które zwracają uwagę mieszkańcy Krakowa. Stąd ogromne wysiłki władz miasta mające na celu walkę z niską emisją. Wśród wielu różnych działań warto zwrócić uwagę na realizację projektu „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się szereg przedsięwzięć,  zmierzających nie tylko do doraźnego, ale również przyszłościowego radzenia sobie z problemem warunków aerosanitarnych. Jednym słowem, Kraków trzeba przewietrzyć, ponieważ jego niekorzystne położenie geograficzne sprawia, że cyrkulacja powietrza w mieście jest utrudniona. Jak zatem zwiększyć ilości świeżego powietrza w mieście, zmniejszając tym samym uciążliwości życia w nim? Realizacja projektu to przede wszystkim obliczona na wiele lat strategia, która pozwoli na takie planowanie przestrzeni, którego efektem będzie lepsza wymiana i regeneracja powietrza w Krakowie.

Rezultatem projektu będzie również dostarczenie nowoczesnej bazy informacji przestrzennych, uzyskanych w wyniku monitoringu, kontroli i badań pomiarowych wykonanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w celu wspomagania procesu decyzyjnego zmierzającego do poprawy jakości życia mieszkańców, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Na realizacji projektu najbardziej skorzystają mieszkańcy Krakowa, którzy wprawdzie nie są bezpośrednimi jego beneficjentami, ale to właśnie oni najlepiej odczują wymierne skutki jego realizacji. Pracownicy krakowskiej administracji zyskają doskonałe narzędzia do planowania przestrzennego. Pośrednio beneficjentami zostaną także inne organy administracji publicznej, a także ośrodki naukowe.

Projekt „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Wartość projektu wynosi 3 685 671 zł, natomiast dofinansowanie stanowi 85% wartości tj. 3 132 820 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2014-2016 przez Gminę Miejską Kraków we współpracy z Zakładem Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym. Udział w projekcie instytucji o tak wysokich osiągnięciach naukowych w badaniach zjawisk atmosferycznych i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gwarantuje prawidłowy przebieg jego realizacji.

Wymiana studyjna – Ostrawa

W ramach projektu pn. „Gromadzenie, modelowanie i udostępnianie danych przestrzennych
dla poprawy jakości powietrza w Krakowie – wymiana doświadczeń w ramach projektu MONIT-AIR” pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w dniach 21 – 22 października 2016 roku udali się z wizytą studyjną do Ostrawy.

czytaj więcej

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

EEA-and-Norway_grants_logo.png

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

czytaj więcej

Fundusz Współpracy Dwustronnej (FWD)

Projekt pt.: „Gromadzenie, modelowanie i udostępnianie danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza – wymiana doświadczeń w ramach projektu MONIT AIR”

Liderem projektu jest: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa

Partnerem projektu jest: Norweski Instytut Meteorologiczny

Okres realizacji projektu: 5.2016 r. – 4.2017 r.

Wartość projektu: 82 718 zł

100% dofinansowania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 

czytaj więcej

Kontakt - Projekt realizują!

logaumkimgw.jpgProjekt realizuje Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa Wydział Kształtowania Środowiska w partnerstwie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Oddział w Krakowie.

Dane kontaktowe:

czytaj więcej