Strona główna» MONIT-AIR

MONIT-AIR

EN50.png

Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie

Monit_air_start

Jakość powietrza zajmuje obecnie priorytetową pozycję wśród zagadnień związanych z przestrzenią miejską,  na które zwracają uwagę mieszkańcy Krakowa. Stąd ogromne wysiłki władz miasta mające na celu walkę z niską emisją. Wśród wielu różnych działań warto zwrócić uwagę na realizację projektu „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się szereg przedsięwzięć,  zmierzających nie tylko do doraźnego, ale również przyszłościowego radzenia sobie z problemem warunków aerosanitarnych. Jednym słowem, Kraków trzeba przewietrzyć, ponieważ jego niekorzystne położenie geograficzne sprawia, że cyrkulacja powietrza w mieście jest utrudniona. Jak zatem zwiększyć ilości świeżego powietrza w mieście, zmniejszając tym samym uciążliwości życia w nim? Realizacja projektu to przede wszystkim obliczona na wiele lat strategia, która pozwoli na takie planowanie przestrzeni, którego efektem będzie lepsza wymiana i regeneracja powietrza w Krakowie.

Rezultatem projektu będzie również dostarczenie nowoczesnej bazy informacji przestrzennych, uzyskanych w wyniku monitoringu, kontroli i badań pomiarowych wykonanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w celu wspomagania procesu decyzyjnego zmierzającego do poprawy jakości życia mieszkańców, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Na realizacji projektu najbardziej skorzystają mieszkańcy Krakowa, którzy wprawdzie nie są bezpośrednimi jego beneficjentami, ale to właśnie oni najlepiej odczują wymierne skutki jego realizacji. Pracownicy krakowskiej administracji zyskają doskonałe narzędzia do planowania przestrzennego. Pośrednio beneficjentami zostaną także inne organy administracji publicznej, a także ośrodki naukowe.

Projekt „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Wartość projektu wynosi 3 685 671 zł, natomiast dofinansowanie stanowi 85% wartości tj. 3 132 820 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2014-2016 przez Gminę Miejską Kraków we współpracy z Zakładem Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym. Udział w projekcie instytucji o tak wysokich osiągnięciach naukowych w badaniach zjawisk atmosferycznych i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gwarantuje prawidłowy przebieg jego realizacji.

Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa” nagrodzony

1_tekst.pngAtlas Krakowa otrzymał dwie nagrody w ramach konkursu „Mapa Roku” za 2016 rok, organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich – II miejsce w kategorii „Inne mapy i atlasy (drukowane)” i Nagrodę Publiczności.

czytaj więcej

Atlas Pokrycia Terenu i Przewietrzania Krakowa

1_tekst.pngWersja elektroniczna "Atlasu pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa"

czytaj więcej

Ocena warunków przewietrzania Krakowa przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu modelowania

dzialanie1ikonka

Działanie „Ocena warunków przewietrzania Krakowa przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu modelowania” będzie się składało z dwóch najważniejszych elementów: zakupu aparatury pomiarowej oraz przygotowania badań i analiz. Istotne w tym działaniu jest to, że analizy będą wykonywane przy pomocy zaawansowanego modelowania wykorzystującego modele klimatyczne.

czytaj więcej

Inwentaryzacja niskiej emisji

dzialanie2ikonka

W związku z działaniami zmierzającymi do walki z niską emisją, bardzo ważne jest pozyskanie informacji dotyczących czynnych pieców, kotłowni i kominków na paliwa stałe w Krakowie. Taka inwentaryzacja odbędzie się w ramach działania „Inwentaryzacja niskiej emisji w zakresie czynnych pieców, kotłowni i kominków na paliwo stałe na terenie Krakowa oraz włączenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych”.

czytaj więcej

Kontrola likwidacji pieców na paliwa stałe w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji wraz ze wspomaganiem informatycznym.

dzialanie3ikonka

Sprawdzenie czy krakowianie likwidują piece na paliwa stałe i dobrze wykorzystują dotację uzyskaną w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Na tym będzie polegała realizacja działania „Kontrola likwidacji pieców na paliwa stałe w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji wraz ze wspomaganiem informatycznym.”

czytaj więcej